Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2014

Avgörandena nummersvis

200-181 180-161 160-141 140-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

8.12.2014/3871 HFD:2014:179
Rättshjälp - Tolkningskostnad som hänför sig till delgivning av beslut - Behövliga åtgärder - Tidpunkt för framställande av yrkande
8.12.2014/3870 HFD:2014:178
Rättshjälp - Rättegångsbiträdes arvode - Utdömande av arvode efter att handläggningen av huvudsaken avslutats
8.12.2014/3869 HFD:2014:177
Rättshjälp - Rättegångsbiträdes arvode - Utdömande av arvode efter att handläggningen av huvudsaken avslutats
4.12.2014/3822 HFD:2014:176
Miljötillstånd - Torvproduktion - Förutsättningar - Tillståndsprövning - Hotad fiskart - Havsöring - Bäcköring - Betydande förorening - Speciella naturförhållanden - Utredningar - Försiktighetsprincipen - Förvaltningsplan - Klassificering av vattendrag - God status - Lappfjärds å-Storå
3.12.2014/3819 HFD:2014:175
Felparkeringsavgift - Kommunal parkeringsövervakning - Gångbana - Privat område - Befullmäktigande av fastighetsägaren
2.12.2014/3791 HFD:2014:174
Ärende som gäller fyrverkeripjäser - Räddningsmyndighets beslut - Butik - Upplagring i container - Gårdsplan - Komplettering av fyrverkeripjäser
28.11.2014/3736 HFD:2014:173
Utlänningsärende - Avvisning - Ombud - Avsaknad av fullmakt - Avvisande av ärende - Begäran om komplettering
27.11.2014/3707 HFD:2014:172
Vattentjänster - Vattentjänstverk - Ändring av kommunindelning - Sammanslagning av kommuner - Avgifter för vattentjänster - Olika höga grundavgifter på ett vattentjänstverks verksamhetsområde - Förenhetligande av avgifter
25.11.2014/3668 HFD:2014:171
Handikappservice - Personlig assistent - Syster - Särskilt skäl - Hindrad produktion av tal och ljud - Förmåga att förstå en gravt handikappad persons sätt att kommunicera
21.11.2014/3634 HFD:2014:170
Patent - Invändning - Betalning av invändningsavgift inom tiden för framställande av invändning - Prövning av invändning - Inskränkning av rättsskydd
21.11.2014/3630 HFD:2014:169
Trafikförsäkringsavgift - Offentlig fordran - Direkt utsökbarhet - Grundbesvär - Förvaltningsdomstolens behörighet - Avvisning av besvär
19.11.2014/3590 HFD:2014:168
Kommunalärende - Kommunmedlems rättelseyrkande - Avslag på rättelseyrkande - Delgivning av beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande - Framläggning av beslut - Tidpunkt när besvärstiden börjar löpa - Översändning av beslut per e-post till ombud - Försenade besvär
18.11.2014/3579 HFD:2014:167
Handikappservice - Ekonomiskt stöd - Anslagsbundenhet - Personbil - Byte av bil - Fördelning av anslag - Grunder för beviljande - Prioritering
18.11.2014/3576 HFD:2014:166
Handikappservice - Ekonomiskt stöd - Anslagsbundenhet - Personbil - Anskaffning av bil - Ändringsarbeten - Dimensionering av anslag - Trytande anslag - Avslag på ansökan
18.11.2014/3575 HFD:2014:165
Handikappservice - Ekonomiskt stöd - Anslagsbundenhet - Ändring av manövreringsutrustningen i en personbil - Prisskillnad mellan automatväxlad bil och bil med manuell växellåda - Inverkan av att bidrag tidigare beviljats för fyrhjuling - Behovsprövning - Allmänna rättsprinciper för förvaltningen - Handikappservicelagens målsättningar
13.11.2014/3509 HFD:2014:164
Parkeringsbot - Fordons ägare eller innehavare - Ansvar för felparkeringsavgift - Att göra en omständighet sannolik
7.11.2014/3438 HFD:2014:163
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Lagen om utsläppshandel - Utsläppshandelsdirektivet - Kommissionens beslut 2013/448/EU och 2011/278/EU - Beslutens ogiltighet - Gratis tilldelning av utsläppsrätter - Sektorövergripande korrigeringsfaktor - Utsläppstak - Restgaser - Anläggningsbegreppet - Koldioxidläckagesektor - CITL-systemet - Riktmärke för råjärn
5.11.2014/3393 HFD:2014:162
Utlänningsärende - Familjemedlem - Återförening av familj - Tid som förflutit innan ansökan gjordes - Band till andra familjemedlemmar - Familjemässig kulturell social och språklig anknytning till hemlandet - Barnets bästa
4.11.2014/3391 HFD:2014:161
Beskattning av personlig inkomst - Av arbetsgivaren bekostad utbildning - Doctor of Business Administration - DBA-utbildningsprogram - Handelshögskola
3.11.2014/3385 HFD:2014:160
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Motionstjänster - Utövning av kampsport med handledare - Skattesats
Avgörandena nummersvis

200-181 180-161 160-141 140-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.