Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2014

Avgörandena nummersvis

200-181 180-161 160-141 140-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

5.2.2014/259 HFD:2014:18
Taxitillstånd - Sökande av tillstånd - Gemensam handläggning av tillståndsansökningar - Beslut om kvoter för taxitillstånd - Verkan av ändringssökande - Personbil som uppfyller kraven på tillgänglighet
5.2.2014/254 HFD:2014:17
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Bestämmelser i detaljplan - Värdefullt trapphus - Hiss
31.1.2014/201 HFD:2014:16
Skjutvapen - Förvärvstillstånd - Minnessak - Särskilt värde som minnessak - Krig - Släkting - Polisinrättning - Polisstyrelsen
31.1.2014/195 HFD:2014:15
Skjutvapen - Tillståndsvillkor - Vapensamlare - Polisstyrelsen - Polisinrättning - Behörighet - Förvärvstillstånd - Innehavstillstånd - Begränsning av godkännande
27.1.2014/163 HFD:2014:14
Handikappservice - MS-sjukdom - Personlig assistans - Utlandsresa - Assistents resekostnader - Nödvändiga och skäliga kostnader
24.1.2014/147 HFD:2014:13
Naturvård - Flygekorre - Anmälan om flygekorrar - Föröknings- och rastplats - Förbud mot att förstöra och försämra - Områdes storlek - Anmälan om användning av skog - Närings- trafik- och miljöcentral
24.1.2014/145 HFD:2014:12
Kommunalbesvär - Statligt stöd - Besvärsgrund - Proprieborgen - Förvaltningsdomstols behörighet - Unionsrätten - Autonomi i fråga om förfarandet
24.1.2014/141 HFD:2014:11
Mentalvårdsärende - Rättspsykiatrisk patient - Fortsatt sjukhusvård - Föreskriven tid - Behörighet - Institutet för hälsa och välfärd - Besvärsrätt
24.1.2014/140 HFD:2014:10
Mentalvårdsärende - Rättspsykiatrisk patient - Fortsatt sjukhusvård - Föreskriven tid - Behörighet - Institutet för hälsa och välfärd - Besvärsrätt
17.1.2014/84 HFD:2014:9
Arvsbeskattning - Beskattningsrätt - Kvarlåtenskap utanför Finlands gränser - Tillämpning av skatteavtalet mellan Finland och Amerikas Förenta stater
15.1.2014/61 HFD:2014:8
Beskattning av näringsinkomst - Koncernbolag - Koncernbidrag - Fysisk persons bestämmanderätt
10.1.2014/40 HFD:2014:7
Markanvändning och byggande - Behov av undantag - Planeringsbehov på strandområde - Strandzon - Fritidsbyggnad - Ekonomibyggnad - Användningsändamål
10.1.2014/38 HFD:2014:6
Gåvobeskattning - Gåva eller förvärvsinkomst - Minoritetsdelägare
10.1.2014/37 HFD:2014:5
Inkomstbeskattning - Riktad aktieemission till underpris - Gåva eller förvärvsinkomst
10.1.2014/36 HFD:2014:4
Gåvobeskattning - Gåva eller förvärvsinkomst - Generationsväxling - Majoritetsdelägare - Kringgående av skatt
7.1.2014/12 HFD:2014:3
Miljötillstånd - Justering av tillståndsvillkor - Värmecentral - Förbud mot förorening av grundvatten - Reservbränsle - Lätt brännolja - Utredning som ska fogas till ansökan
7.1.2014/11 HFD:2014:2
Markanvändning och byggande - Generalplan - Bygeneralplan - Byområde - Strandområde - Strandzon - Dimensionering - Fråga om tillräcklig utredning - Del av generalplan som grund för beviljande av bygglov - Behov av planering på strandområde - Behov av detaljplanering - Tidigare tät bebyggelse på området - Offentligt framläggande - Väsentlig förändring
3.1.2014/1 HFD:2014:1
Förening - Föreningsregister - Registreringsbeslut - Förenings syfte - Syfte som strider mot god sed - Stadgar - Rusmedelspolitik - Dekriminalisering av cannabis - Hälsovådlig ovana - Grundrättighet - Mänsklig rättighet - Föreningsfrihet - Yttrandefrihet - Inskränkningsgrund - Noggrann avgränsning - Vägande samhälleligt intresse - Fungerande demokrati - Grundrättighetsbejakande lagtolkning - Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - Europeiska människorättsdomstolens rättspraxis
Avgörandena nummersvis

200-181 180-161 160-141 140-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.