Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2014

Avgörandena nummersvis

200-181 180-161 160-141 140-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

28.2.2014/608 HFD:2014:37
Miljötillstånd - Hamnverksamhet - Nätverket Natura 2000 - Behovet av Naturabedömning - Förbud mot försvagning - Utredningar - Luftutsläpp
27.2.2014/579 HFD:2014:36
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Inbördes fastighetsaktiebolag - Användning av lokaler i näringsverksamhet - Inkomstskattelagen eller lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
18.2.2014/497 HFD:2014:35
Utlänningsärende - Alternativt skydd - Uteslutningsklausul - Brottsmisstanke - Presumtion om oskuld - Grovt brott - Asyl - Somalia - Al-Shabaab
18.2.2014/496 HFD:2014:34
Mervärdesbeskattning - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt - Hälso- och sjukvård - Massagetjänster utförda av studerande vid massörsskola
18.2.2014/493 HFD:2014:33
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Internprissättning - Internationell förtäckt vinstutdelning - Aktieaffär - Gängse pris - Efterbeskattning - Skatteförhöjning
17.2.2014/474 HFD:2014:32
Medicinteknisk produkt - Produkter och utrustning för hälso- och sjukvård - CE-märkning - Läkemedel - Klassificeringsförfarande - Handläggningsordning - Skyddsklausulsförfarande - Behörighet - Läkemedelsverket - Övervakning av marknadsföring - Försäljningstillstånd - Mjölksyrebakteriepreparat - Metabolisk verkan - Jämlikhet - Förhandsavgörande av unionens domstol
17.2.2014/473 HFD:2014:31
Mervärdesskatt - Skattskyldighet - Skattskyldighetsgrupp - Social- och hälsovårdsföretag - Begränsning av systemet med skattskyldighetsgrupper till företag i finansierings- och försäkringsbranschen - Unionsrätten
17.2.2014/472 HFD:2014:30
Gåvobeskattning - Överlåtelse av besittningsrätt som gåva - Värde av besittningsrätt - Årsinkomst - Avdrag av skatt på kapitalinkomst från årsinkomst
13.2.2014/416 HFD:2014:28
Arbetarskydd - Beställaransvar - Försummelseavgift - Muntlig förhandling - Utredningsskyldighet
13.2.2014/414 HFD:2014:29
Överlåtelseskatt - Skattelättnad som gäller verksamhetsöverlåtelse - Kommun - Verkställighet av direktiv vid omstrukturering av företag i Finland
13.2.2014/402 HFD:2014:27
Beskattning av personlig inkomst - Utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande - Psykoterapiutbildning - Rätt att använda skyddad yrkesbeteckning - Studieutgifter
10.02.2014/346 HFD:2014:26
Skatteuppbörd - Skattekonto - Oanvänd kreditering - Försenad periodskattedeklaration - Kvarskatt - Kvittering
10.02.2014/345 HFD:2014:25
Källbeskattning - Tid inom vilken debitering ska ske - Betydelsen av ett beslut om debitering av förskottsinnehållning - Preskription
7.2.2014/316 HFD:2014:24
Utlänningsärende - Asylförfarande - Annan grund för uppehållstillstånd - Familjeband - Helhetsbedömning som gäller avlägsnande av person ur landet - Prövning av annan grund för uppehållstillstånd
7.2.2014/315 HFD:2014:23
Utlänningsärende - Asylförfarande - Annan grund för uppehållstillstånd - Uppehållstillstånd för arbetstagare - Helhetsbedömning som gäller avlägsnande av person ur landet - Prövning av annan grund för uppehållstillstånd
6.2.2014/289 HFD:2014:22
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Återförening av familj - Resedokument som förutsättning för beviljande av uppehållstillstånd - Resedokument som godkänns av Finland - Somalia
6.2.2014/288 HFD:2014:21
Beskattning av personlig inkomst - Kapitalinkomst - Utgifter för inkomstens förvärvande - Förlust av lånefordran - Konkurs
5.2.2014/261 HFD:2014:20
Bilskatt - Invalidtaxibil - Avliden innehavare av taxitillstånd - Dödsbo - Förutsättningarna för debitering av bilskatt - Ändring av användningsändamål
5.2.2014/260 HFD:2014:19
Miljötillstånd - Tillståndspliktig verksamhet - Verksamhetsområde - Tekniskt och funktionellt samband - Tillståndsmyndighet - Behörighet - Alternativ ansökan - Inledande av verksamhet - Beslut om verkställighet - Beslut om att återvisa ett ärende - En förvaltningsdomstols behörighet
5.2.2014/259 HFD:2014:18
Taxitillstånd - Sökande av tillstånd - Gemensam handläggning av tillståndsansökningar - Beslut om kvoter för taxitillstånd - Verkan av ändringssökande - Personbil som uppfyller kraven på tillgänglighet
Avgörandena nummersvis

200-181 180-161 160-141 140-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.