Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2014

Avgörandena nummersvis

200-181 180-161 160-141 140-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

31.12.2014/4129 HFD:2014:200
Inkomstbeskattning - Beskattning av överlåtelsevinst - Skattefrihet för överlåtelsevinst av egen bostad - Näringsverksamhet - Överlåtelse av ett tredje egnahemshus som de skattskyldiga själva byggt
31.12.2014/4122 HFD:2014:199
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Reducerad skattesats - Ljudbok och e-bok - Principen om neutralitet i beskattningen - Förhandsavgörande av unionens domstol
31.12.2014/4114 HFD:2014:198
Skattepliktig inkomst - Beskattning av inkomst i bassamfund - Annan produktionsverksamhet
30.12.2014/4115 HFD:2014:197
Kommunindelning - Statsrådets beslut - Tvångssammanslagning - Kriskommun - Grundlagsenlighet - Kommunal självstyrelse - Mottagande kommun
30.12.2014/4100 HFD:2014:196
Utkomststöd - Disponibla inkomster och tillgångar - Lån
29.12.2014/4089 HFD:2014:195
Kommun- och servicestrukturreformen - Förpliktande av kommun till samarbete - Statsrådets behörighet - Uppfyllelse av kravet på ett visst befolkningsunderlag - Skyldighet att fortsätta samarbetet - Grundlagsskyddet för kommunal självstyrelse
23.12.2014/4063 HFD:2014:194
Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt på försäljning - Finansiell tjänst - Begreppet särskild investeringsfond - Förvaltning av fond - Försäkringsportföljer med placeringsbundna försäkringar
23.12.2014/4060 HFD:2014:188
Utlänningsärende - Återförening av familj - Anknytningsperson - Besvärsrätt
23.12.2014/4059 HFD:2014:193
Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt på försäljning - Finansiell tjänst - Begreppet särskild investeringsfond - Förvaltning av fond
23.12.2014/4058 HFD:2014:192
Mervärdeskatt - Skattepliktig försäljning - Skattegrund - Vederlag - Rättelseposter till försäljning - Skadestånd - Dröjsmålsersättning
23.12.2014/4057 HFD:2014:191
Mervärdesskatt - Mervärdesskattelagens tillämpningsområde - Undantag från skatteplikt på försäljning - Finansiell tjänst - Indrivning av fordran
23.12.2014/4054 HFD:2014:190
Mervärdesskatt - Rättelse av avdrag - Förskottsbetalning - Köp som inte fullföljs
23.12.2014/4019 HFD:2014:189
Kommunalbesvär - Offentlig upphandling - Anbudsförfarande - Nationellt tröskelvärde - Upphandling vars värde underskrider det nationella tröskelvärdet - En förvaltningsdomstols behörighet - I vilken omfattning ett upphandlingsbeslut prövas - Besvärsgrunder - Ändring av upphandlingsbeslut - Fastställande av utgången i ett anbudsförfarande - Rätts­principerna inom förvaltningen - Jämlikhetsprincipen - Jämbördigt och icke-diskriminerande bemötande
22.12.2014/4016 HFD:2014:187
Miljöskyddslagen - Exceptionell situation - Anmälningsärende - När anmälningsförfarande kan tillämpas - Vattenbalans - Undantag från tillstånd - Framförhållning - Gruva
19.12.2014/4021 HFD:2014:183
Bilskatt - Extraordinära rättsmedel - Ansökan om återbrytande - Skatteprocent - Ändring av grunden för hur en skatt bestäms - Unionsrättens inverkan - Förutsättningar för återbrytande - Effektivitetsprincipen - Likvärdighetsprincipen - Rättssäkerhet - Rättskraft - Laga kraft
19.12.2014/4020 HFD:2014:182
Bilskatt - Skatteprocent - Ändring av grunden för hur en skatt bestäms så att skatten blir utsläppsbaserad - Import av begagnad bil - Unionsrättens inverkan - Diskrimineringsbedömning - På bilskatt uppburen medvärdesskatt
19.12.2014/4014 HFD:2014:185
Gåvoskatt - Skattelättnad vid generationsväxling - Gårdsbruk - Mjölkkvot - Husdjur
19.12.2014/3980 HFD:2014:184
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Verksamhetsöverlåtelse - Kommun - Hamn som affärsverk
16.12.2014/3956 HFD:2014:181
Markanvändning och byggande - Behov av planering på strandområden - Undantag - Ersättande byggande - Behörighet - NTM-central - Kommunal myndighet - Befintligt bostadshus - Bruksvärde
10.12.2014/3905 HFD:2014:180
Kommunalbesvär - Besvärsrätt - Kommunmedlem - Hemkommun - Till befolkningsdatasystemet anmäld kortvarig förändring av hemort - Koppling mellan boendetid och besvärstid
Avgörandena nummersvis

200-181 180-161 160-141 140-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.