31.12.2014/4129 HFD:2014:200

Inkomstbeskattning - Beskattning av överlåtelsevinst - Skattefrihet för överlåtelsevinst av egen bostad - Näringsverksamhet - Överlåtelse av ett tredje egnahemshus som de skattskyldiga själva byggt

Två makar hade 29.4.2009 sålt ett egnahemshus som de själva byggt och som de före överlåtelsen hade använt som sin bostad under cirka tre och ett halvt års tid. Makarna hade tidigare, 29.6.2004 och 22.11.1999. sålt två andra egnahemshus som de likaså själva byggt. Husen var belägna på samma bostadsområde.

Makarna hade inte själva arbetat i byggbranschen eller deltagit i näringsverksamhet i denna bransch. De ansågs inte bedriva näringsverksamhet enbart på den grunden att de överlåtit ett tredje egnahemshus som de själva byggt eller låtit bygga och i vilket de före överlåtelsen utan avbrott hade bott under mera än två års tid. När i ärendet inte heller framgick andra sådana omständigheter med stöd av vilket verksamheten skulle betraktas som näringsverksamhet, tillämpades bestämmelserna i inkomstskattelagen på vinsten från överlåtelsen av bostaden. Med stöd av 48 § 1 mom. 1 punkten i inkomstskattelagen var överlåtelsevinsten inte skattepliktig inkomst för makarna.

Skatteåret 2009

Inkomstskattelagen 48 § 1 mom. 1 punkten

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 1 och 4 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.