30.12.2014/4100 HFD:2014:196

Utkomststöd - Disponibla inkomster och tillgångar - Lån

Vid prövningen av förutsättningarna för att bevilja utkomststöd skulle som disponibla inkomster beaktas penningbelopp som betalats in på utkomststödssökandens bankkonto av hans mor, och som utkomststödssökanden, som uppnått myndig ålder, uppgav vara lån som senare skulle komma att förfalla till betalning.

Lagen om utkomststöd 1 § 1 mom., 2 § 1 mom. samt 6, 11 och 12 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.