23.12.2014/4058 HFD:2014:192

Mervärdeskatt - Skattepliktig försäljning - Skattegrund - Vederlag - Rättelseposter till försäljning - Skadestånd - Dröjsmålsersättning

Arbetssammanslutningen A och B Ab hade ingått ett leveransavtal beträffande entreprenad, enligt vilket B Ab i egenskap av beställare av entreprenaden vid fördröjd leverans hade rätt till en dröjsmålsersättning som beräknades på betalningen för det skede av leveransen som fördröjts. Enligt leveransavtalet hade ersättningen avtalats som en i procent uttryckt andel per varje dag som leveransen fördröjdes. B Ab hade av en betalningsrat som bolaget för entreprenaden skulle betala till A innehållit ett belopp som ersättning för ett dröjsmål som bolaget påstod att A gjort sig skyldig till. Denna dröjsmålsersättning skulle betraktas som en betalning med karaktär av skadestånd, som betalades till B Ab för den olägenhet som dröjsmålet förorsakade bolaget och som inte omfattades av mervärdesbeskattning. Den skulle inte betraktas som en med rabatt jämställbar rättelsepost till försäljningen. A skulle således betala mervärdesskatt på hela den betalningsrat som A debiterat B Ab och den dröjsmålsersättning som B Ab innehållit kunde inte dras av från den skattegrund enligt vilken A skulle betala mervärdesskatt för försäljning. Omröstning 4 - 1.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 1.1.2013 - 31.12.2015

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 18 § 2 mom., 73 § 1 mom. och 78 § 1 mom. 1 punkten

Direktivet om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artiklarna 1. c, 73, 79.1.b och 90.1

Unionens domstols dom i målet C-277/05, Société thermale d´Eugénie-les-Bains

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.