16.12.2014/3956 HFD:2014:181

Markanvändning och byggande - Behov av planering på strandområden - Undantag - Ersättande byggande - Behörighet - NTM-central - Kommunal myndighet - Befintligt bostadshus - Bruksvärde

Tekniska nämnden hade beviljat A och B undantag för byggande av ett egnahemshus med en våningsyta om 175 kvadratmeter utan att det fanns någon sådan plan som avses i 72 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen. I samband med detta hade man också för avsikt att riva det gamla bostadshuset på byggplatsen. Förvaltningsdomstolen upphävde beslutet och överförde ansökan till NTM-centralen för avgörande.

Den på byggplatsen befintliga byggnaden var i dåligt skick och hade inte på länge använts för boende, utan stod tom och hade så småningom förlorat sitt bruksvärde. Detsamma framgick också av de fotografier som man tagit på ut- och insidan av byggnaden. Det var således inte fråga om en i bruk varande byggplats och det tilltänkta byggprojektet skulle därför i detta avseende ha medfört en sådan förändring av markanvändningen på byggplatsen som skulle ha haft verkningar som kunde jämställas med bildandet av en ny byggplats. Under dessa omständigheter kunde det inte anses att på byggplatsen skulle ha funnits ett sådant befintligt bostadshus som avses i 171 § 2 mom. 1 punkten i markanvändnings- och bygglagen. Behörigheten att bevilja undantag tillkom NTM-centralen.

Markanvändnings- och bygglagen 72 § 1 mom. och 171 § 2 mom. 1 punkten

Se även HFD 2014:130 och HFD 2014:158

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.