3.11.2014/3385 HFD:2014:160

Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Motionstjänster - Utövning av kampsport med handledare - Skattesats

A Ab tillhandahöll i sin rörelse möjlighet att delta i kampsporter, såsom brasiliansk jiu-jitsu. Utbudet omfattade möjlighet att under ledning av en handledare delta i olika grupper för unga, kvinnor och längre hunna utövare av sporten, samt i tävlingsgrupper. Dessutom ordnade A Ab läger för kampsporter. I lägeravgiften ingick endast handledarens tjänster. I ärendet skulle avgöras om A Ab vid utövningen av nämnda verksamhet skulle anses sälja i 85 a § 1 mom. 3 punkten avsedda tjänster som möjliggjorde utövning av idrott och för vilka skattesatsen var lägre, eller om det var fråga om utbildnings- eller undervisningstjänster, som omfattas av den allmänna skattesats som bestäms i 84 § i mervärdesskattelagen.

Vid bedömningen av frågan gällde det att beakta att vissa motionsgrenar typiskt är sådana att de utövas självständigt, medan andra utövas med handledare. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att även med hänsyn till principen om neutralitet i beskattningen kunde tillämpningen av den lägre skattesatsen inte begränsas till att enbart gälla grenar som utövades självständigt och utan handledare, utan även motion med handledare omfattades av denna lägre skattesats. I ärendet var det inte fråga om verksamhet som kunde jämställas med undervisning i grenar som i och för sig kunde utövas självständigt, såsom skidåkning eller tennis. Skatteförvaltningens förhandsavgörande och förvaltningsdomstolens överklagade beslut upphävdes och högsta förvaltningsdomstolen meddelade som nytt förhandsavgörande att den i 85 a § 1 mom. 3 punkten avsedda lägre skattesatsen skulle tillämpas på de ersättningar som A Ab tog ut av dem som deltog i bolagets kampsporter.

Förhandsavgörande för tiden 25.10.2012 - 31.12.2013

Mervärdesskattelagen 84 § och 85 a § 1 mom. 3 punkten

HFD 2.7.1996 liggarnummer 2237

HFD 25.10.2002 liggarnummer 2698

HFD 19.1.2012 liggarnummer 52

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.