31.10.2014/3352 HFD:2014:159

Internationell beskattning - Undanröjande av dubbelbeskattning - Avräkning av utländsk skatt - Beräkning av grunden för avräkningen - Affärsinkomst från fast driftsställe - Beräkning av avräkningens högsta belopp - Tidigare förluster - Affärsinkomst från Estland

Ett bolag som var allmänt skattskyldigt i Finland hade bedrivit näring i Finland och vid fasta driftsställen utomlands. Skatteåret 2010 hade bolaget fått affärsinkomst från fasta driftsställen i bland annat Storbritannien och Estland. Bolaget hade betalat skatt i Finland enligt resultatet från de fasta driftsställen. Utöver detta hade, med undantag för Storbritannien och Estland, i de stater där de fasta driftsställena var belägna även betalats skatt på affärsinkomsten från de fasta driftsställena. Det i Storbritannien belägna driftsstället uppvisade ett positivt resultat, men till följd av avdrag av förluster från tidigare år uppstod det ingen inkomstskatt att betala i Storbritannien. Även det fasta driftstället i Estland uppvisade ett positivt resultat, men till följd av det estniska skattesystemet utgick ingen skatt. Vid beräkningen av det högsta beloppet av utländsk skatt som kunde avräknas enligt 4 § 3 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning skulle i skattegrunden inräknas beloppet av de affärsinkomster som under skatteåret uppstått genom de fasta driftsställena i Storbritannien och Estland. Skatteåret 2010. Omröstning om beslutsskälen 4 - 1.

Lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning 1 - 4 §.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.