29.10.2014/3319 HFD:2014:158

Markanvändning och byggande - Planeringsbehov på strandområde - Undantag - Ersättande byggande - Behörighet - NTM-central - Kommunal myndighet - Ändring av användningsändamål - Utvidgning

Stadsutvecklingssektionen i en stad hade beviljat A och B undantag för att utan en sådan plan som avses i 72 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen uppföra ett till våningsytan 270 kvadratmeter stort, för permanent boende avsett bostadshus. Undantaget hade beviljats på villkor att det gamla, till våningsytan 123 kvadratmeter stora fritidshuset på byggplatsen revs innan det nya bostadshuset togs i bruk.

Det var fråga om att ett nytt, för permanent boende avsett bostadshus skulle uppföras och att ett fritidshus som legat bredvid det på samma gång skulle rivas. Någon ny byggplats bildades inte. Följaktligen var det fråga om en sådan ersättning av ett befintligt bostadshus med ett annat som avses i 171 § 2 mom. 1 punkten i markanvändnings- och bygglagen. För behörigheten att bevilja undantag saknade det betydelse att ett fritidshus ersattes med ett för permanent boende avsett bostadshus. Kommunen hade behörighet att bevilja undantag.

Markanvändnings- och bygglagen 72 § 1 mom. och 171 § 2 mom. 1 punkten

Se även HFD 2014:130

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.