10.10.2014/3063 HFD:2014:149

Inkomstbeskattning - Periodisering av utgift - Byggnad - Planeringskostnader - Bygglov som förfaller - Slutligt avstående från att genomföra byggprojekt

Ett bostadsaktiebolag hade för avsikt att uppföra en bostadsbyggnad, vars planering under åren 1991 och 1992 hade förorsakat kostnader om drygt 200 000 euro. Planeringskostnaderna hade aktiverats i bolagets balansräkning på kontot affärsbyggnader. Bygget hade emellertid inte påbörjats och bygglovet förföll år 1999. År 2005 ansökte bolaget om en planändring för att få genomföra ett annat projekt och bokförde de planeringskostnader som uppstått åren 1991 och 1992 som kostnad i bokslutet. Vid beskattningen för år 2005 beviljades bolaget dock inte avdrag för dessa kostnader.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att bolaget inte hade varit skyldigt att yrka avdrag för kostnaderna före år 2005, när bolaget ansågs slutligt ha avstått från bygget. Således hade bolaget rätt till avdrag för kostnaderna vid beskattningen för 2005.

Skatteåret 2005.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 24, 34, 40 och 41 §

Inkomstskattelagen 116 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.