10.10.2014/3027 HFD:2014:148

Utkomststöd - Sjukkostnadsförsäkring - Återköpsvärde - Realiseringsskyldighet

I utkomststödskalkylen hade man såsom inkomst för sökanden beaktat återköpsvärdet för en sjukkostnadsförsäkring som gällde till år 2040, men som kunde avslutas. Återköpsvärdet var 1 636 euro. Kalkylen hade visat överskott. Om återköpsvärdet, det vill säga den dittills upplupna sparandelen, inte hade beaktas, hade kalkylen visat underskott.

Återköpsvärdet för en försäkring med stöd av vilken ersättning kunde utbetalas även för hälso- och sjukvårdskostnader som annars skulle täckas med utkomststöd var jämförbar med sådana andra i 12 § 2 mom. 4 punkten i lagen om utkomststöd avsedda tillgångar som anses nödvändiga för tryggande av fortsatt utkomst. Följaktligen kunde man vid bedömningen av behovet av utkomststöd inte förutsätta att sökanden skulle realisera denna sparandel.

Lagen om utkomststöd 1 § 1 mom., 2 § 1 mom., 6, 7 a §, 7 b §, 11 § 1 mom., 12 § 1 mom. och 2 mom. 4 punkten, samt 20 och 21 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.