6.10.2014/2946 HFD:2014:147

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Internationell beskattning - Filial i Estland - Fast driftsställe - Avräkning av skatt

Aktiebolaget A Ab, som var allmänt skattskyldigt i Finland, hade ett fast driftsställe i Estland genom att bolaget hade en filial där. Nettoinkomsten från detta fasta driftsställe hade betraktats som skattepliktig inkomst för A Ab i Finland och A Ab hade betalat finsk inkomstskatt för inkomsten. A Ab hade i Estland betalat en skatt som i den estniska lagstiftningen kallades för inkomstskatt för bolag (ettevötte tulumaks) och som grundade sig på de representationskostnader, gåvor och naturaförmåner som det fasta driftsstället hade betalat. Med hänsyn till bestämmelserna i skatteavtalet mellan Finland och Estland ansågs A Ab ha rätt att från den skatt som bolaget för sin inkomst betalat i Finland avräkna skatt som bolaget på detta sätt betalat till Estland, dock högst till det belopp som bolaget i Finland betalat skatt för inkomsten från Estland.

Skatteåret 2006.

Avtalet mellan Republiken Finland och Republiken Estland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (Fördr 96/1993) artikel 2.1 b.2, 2.3, 7.1 a och 23.1 a

Lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning 3 och 4 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.