2.10.2014/2930 HFD:2014:145

Beskattning av personlig inkomst - Efterbeskattning - Skatteförhöjning - Två straff - Ne bis in idem -principen

A hade vid efterbeskattning påförts skatteförhöjning. Detta hade skett innan lagen om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt beslut (781/2013) hade trätt i kraft. Med stöd av de grunder som framgår av högsta förvaltningsdomstolens beslut avlyftes de skatteförhöjningar som påförts A vid efterbeskattningen, då skatteförhöjningarna hade påförts för samma gärning för vilken A dömts till straff med en hovrättsdom som vunnit laga kraft. Skatteåren 2002 - 2004.

Europeiska människorättsdomstolens dom i målen Nykänen mot Finland 20.5.2014, Glantz mot Finland 20.5.2014 och Häkkä mot Finland 20.5.2014

Jfr KHO 2011:41

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.