6.6.2014/1791 HFD:2014:96

Körrätt - Körförbud - Rattfylleri - Taxichaufför - Yrkeskörtillstånd - Förbud mot dubbel bestraffning - Ne bis in idem

Tingsrätten hade dömt en person som hade körtillstånd för taxiförare till böter för bland annat rattfylleri och äventyrande av trafiksäkerheten. Tingsrätten meddelande dessutom personen körförbud. Polisinrättningen återkallade därefter för en viss tid personens körtillstånd för taxiförare. När tingsrätten meddelar körförbud är det fråga om ett straff i straffrättslig mening. När polisinrättningen återkallar ett körtillstånd för taxiförare är avsikten däremot inte att återkallelsen ska vara ett straff eller en straffrättslig påföljd. Vid prövningen av om ett yrkeskörtillstånd ska återkallas utgår man inte från hur klandervärd den enskilda gärningen varit i sig, utan bedömer om innehavaren av körtillståndet även efter denna gärning uppfyller de krav som ställs på en taxiförare och således uppfyller kriterierna för yrkeskörtillståndet. När ett körtillstånd för taxiförare återkallas är det således inte fråga om dubbel bestraffning, varför de böter som tingsrätten dömt ut och det körförbud som den meddelat inte hindrade att yrkeskörtillståndet återkallades till följd av rattfylleribrottet och äventyrandet av trafiksäkerheten

Lagen om yrkeskompetens för taxiförare 4 § 1 mom. 6 punkten, 9 § 2 mom., 15 § 1 mom. 1 punkten, 15 § 2 mom. samt 18 § 1 och 2 mom.

Europeiska människorättskonventionens 7:e tilläggsprotokoll, artikel 4.1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.