6.6.2014/1773 HFD:2014:98

Hälso- och sjukvård - Avtal om att producera social- och hälsovårdstjänster för en kommun - Privat serviceproducent - Uppgift som innebär utövning av offentlig makt - Tjänsteförhållande - Tjänsteförordnande för viss tid

Enligt ett avtal mellan en kommun och privat serviceproducent om produktion av social- och hälsovårdstjänster skulle personer som var anställda hos den privata serviceproducenten anställas i tjänsteförhållande hos kommunen för att fatta beslut som innebar utövning av offentlig makt. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) hade förbjudit detta arrangemang, där kommunen gav anställda hos en privat tjänsteproducent tjänsteförordnanden för att de när den kommunala tjänstemannen var frånvarande skulle utföra uppgifter som innebar utövning av offentlig makt. Förvaltningsdomstolen hade avslagit kommunens besvär över Valviras beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen avslog kommunens besvär över förvaltningsdomstolens beslut.

I ovan nämnda arrangemang med ett serviceavtal mellan kommunen och den privata serviceproducenten, där den privata serviceproducentens anställda anställdes i tjänsteförhållande för att utföra en uppgift som innebar utövning av en viss offentlig makt, uppstod det inte mellan serviceproducentens arbetstagare och det offentliga samfundet ett sådant äkta tjänsteförhållande där tjänsteinnehavaren skulle ha verkat under arbetsgivarens, det vill säga det offentliga samfundets, ledning och uppsikt och där det offentliga samfundet även skulle ha svarat för de förmåner och rättigheter som följde med tjänsteförhållandet. Arrangemanget innebar kringgående av lagstiftningen och var lagstridigt.

Finlands grundlag 2 § 3 mom., 118 § 1 mom. och 124 §

Kommunallagen 44 § 2 mom.

Hälso- och sjukvårdslagen 57 § 3 mom.

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare 2 § 1 mom., 11 § och 17 § 1 och 3 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.