4.6.2014/1756 HFD:2014:93

Vattentjänster - Anslutningsskyldighet - Befrielse från anslutningsskyldighet - Fastighet - Fastighet som grund för anslutningsskyldighet - Byggnad som grund för anslutningsskyldighet

X hade hos kommunens miljösektion ansökt om att kommunen skulle befria en affärs- och bostadsbyggnad från skyldigheten att ansluta sig till vattentjänstverkets avloppsnät.

Kommunens miljösektion hade inte behandlat X:s ansökan. Enligt sektionen var ansökan obefogad, då fastigheten där byggnaden låg redan hade anslutits till vattentjänstverkets vatten- och avloppsnät. Ansökan om befrielse från anslutningsskyldigheten behövde därför inte längre behandlas.

Förvaltningsdomstolen hade på besvär av X upphävt miljösektionens beslut och återvisat ärendet till miljösektionen för ny handläggning.

Högsta förvaltningsdomstolen avslog miljösektionens besvär över förvaltningsdomstolens beslut. Enligt 10 - 12 § i lagen om vattentjänster bedöms anslutningsskyldighet och befrielse från sådan enligt bestämmelsens ordalydelse i princip per fastighet. Under de förhållanden som framgår av högsta förvaltningsdomstolens beslut och på de grunder som framgår av det måste befrielse från anslutningsskyldighet dock kunna bedömas separat för en fastighets olika delar eller de olika byggnaderna på en fastighet.

Lagen om vattentjänster 1 §, 3 § 1 punkten, 10 § 1 mom. och 11 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.