4.6.2014/1753 HFD:2014:92

Gåvoskatt - Skattelättnad vid generationsväxling - Medlemskap i bolags styrelse - Ekonomichef - Ledningsgrupp

En ekonomichef, som svarade för familjebolagets externa redovisning och utveckling samt personal- och löneadministration och som också hörde till bolagets ledningsgrupp, kunde anses fortsätta att bedriva företagets verksamhet med medel som han erhållit i gåva på det sätt som avses i 55 § 1 mom. i lagen om skatt på arv och gåva trots att han inte var medlem av bolagets styrelse.

Lagen om skatt på arv och gåva 55 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.