2.6.2014/1747 HFD:2014:91

Utrikesrepresentation - Särskild ersättning - Keva - Besvärsmyndighet - Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden - Högsta förvaltningsdomstolen - Försäkringsdomstolen - Beloppet av månadsersättning - Lagändring - Övergångsbestämmelse - Make till tjänsteman

Statskontoret hade i tiden beviljat A sådan särskild ersättning som avses i lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen. Pensionsanstalten Keva, som numera fattade beslut om den särskilda ersättningen, hade avslagit A:s ansökan om förhöjning av ersättningen. Ändring i Kevas beslut fick sökas hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och nämndens beslut fick överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.

Den fråga som HFD hade att avgöra var huruvida det ersättningsbelopp som skulle betalas enligt den ändrade bestämmelsen i 4 § 2 mom. i ovan nämnda lag skulle betalas också till personer som hade rätt till denna särskilda ersättning, men som beviljats ersättning innan den nya bestämmelsen trädde i kraft.

Ändringen av 4 § 2 mom. i lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen trädde i kraft 1.1.2011. Enligt den nya bestämmelsen var månadsersättningens belopp 33 euro och skulle justeras årligen enligt 7 § i samma lag. I lagen eller dess övergångsbestämmelser fanns inga sådana bestämmelser som skulle ha inneburit att beloppet inte skulle gälla också dem som beviljats den särskilda ersättningen innan den nya bestämmelsen hade trätt i kraft. Av kostnadskalkylerna i riksdagens förvaltningsutskotts betänkande framgick dessutom att det hade varit också lagstiftarens avsikt att det nya månatliga ersättningsbeloppet skulle gälla även de ersättningstagare som hade beviljats ersättning innan lagändringen hade trätt i kraft. Med hänvisning till det som konstaterats ovan hade A rätt till förhöjd särskild ersättning.

Lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen 4 § och 9 §

Omröstning i huvudsaken 4 - 1.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.