20.5.2014/1614 HFD:2014:82

Arvsbeskattning - Gåva inom förloppet av två år - Två dödsfall

A hade 7.12.2006 med ett gåvobrev av sin far fått fyra fastigheter. Fadern hade avlidit 20.8.2007. Vid arvsbeskattningen efter fadern hade värdet av de fastigheter som A erhållit i gåva med stöd av 16 § i lagen om skatt på arv och gåva lagts till A:s arvsandel och arvsskatten hade minskat med den gåvoskatt som A tidigare påförts för fastigheterna.

A hade själv avlidit 18.9.2007. Vid arvsbeskattningen efter A hade fastigheterna inräknats i A:s kvarlåtenskap och hans arvingar hade påförts arvskatt.

Eftersom den förhöjda arvsskatt som berodde på att A fått fastigheterna i gåva hade påförts för A:s fadersarv och inte för faderns tidigare fastighetsgåva till A och eftersom fastigheterna varit föremål för arvsbeskattning endast en gång, det vill säga vid arvsbeskattningen efter A, kunde 17 § i lagen om skatt på arv och gåva inte tillämpas.

Lagen om skatt på arv och gåva 17 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.