16.5.2014/1576 HFD:2014:78

Rättelseyrkande (yrkande om omprövning) - Bestämd tid - Kommun - Samservicekontor - Samservicelagen - Avvisande utan prövning

Enligt den anvisning om rättelseyrkande som en tjänsteinnehavare som lydde under social- och hälsovårdsnämnden hade fogat till sitt beslut i ett ärende som gällde utkomststöd skulle ett yrkande om rättelse (omprövning) av beslutet lämnas till stadens registratorskontor så, att det var framme inom ämbetsverkets öppettid senast den sista dagen av den för rättelseyrkande bestämda tiden. I anvisningen meddelades också registratorskontorets adress och öppettid, som var 8.00 - 15.45. Frågan gällde huruvida social- och hälsovårdsnämnden borde ha avvisat ett rättelseyrkande utan att pröva det, när yrkandet hade anlänt kl. 17 till kommunens i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen avsedda samservicekontor, varifrån yrkandet sänts vidare till stadens registratorskontor, dit det anlänt två dagar senare.

Högsta förvaltningslagen ansåg att det faktum att staden hade ett samservicekontor och var uppdragstagare enligt de samserviceavtal som den ingått med statliga ämbetsverk och inrättningar inte i sig innebar att rättelseyrkandet i strid med anvisningen om rättelseyrkande skulle ha kunnat lämnas också till samservicekontoret. Eftersom det inte ens påstods att kommunen skulle ha gett någon anvisning om att rättelseyrkandet alternativt kunde lämnas till samservicekontoret under dess öppettid, ansågs rättelseyrkandet vara inlämnat när det från samservicekontoret hade anlänt till stadens registratorskontor. Därför skulle social- och hälsovårdsnämnden avvisa rättelseyrkandet utan att pröva det, såsom nämnden gjort. Omröstning 3+1 - 1.

Förvaltningslagen 49 a, 49 c och 49 d §

Lagen om utkomststöd 24 § 1 mom.

Socialvårdslagen 6 § 1 mom. och 45 §

Lagen om beräknande av laga tid 6 § 1 mom.

Lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen 2 och 5 § samt 6 § 2 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.