16.5.2014/1574 HFD:2014:77

Inlösen - Genomförande av detaljplan - Kommuns inlösningsrätt - Ansökan om inlösningsförrättning - Kommunalärende - Förvaltningsrättsskipning - Jorddomstol - Besluts överklagbarhet - Rättelseyrkande (yrkande om omprövning) - Beredning - Prövning

Kommunens markanvändningsingenjör hade med stöd av 96 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen för genomförande av en detaljplan gjort en ansökan till lantmäteribyrån om inlösning till kommunen av områden som i detaljplanen hade anvisats som allmänna områden. Ansökan till lantmäteribyrån gällde bara beredningen av inlösningsärendet, varför enligt 91 § i kommunallagen rättelseyrkande över beslutet inte fick anföras hos kommunstyrelsen.

Markanvändnings- och bygglagen 96 § 1 mom.

Kommunallagen 91 §

Se och jfr HFD:1992-A-49 och HFD:2004:74

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.