14.5.2014/1547 HFD:2014:75

Miljötillstånd - Behörig tillståndsmyndighet - Verksamheter som nämns i förordning - Verksamhetens miljökonsekvenser - Belägenhetskommun - Skjutbana

Om regionförvaltningsverkets behörighet att fungera som miljötillståndsmyndighet bestäms i 31 § 1 mom. i miljöskyddslagen. I 4 mom. i samma paragraf föreskrivs att om behörigheten i fråga om verksamheter som avses i 31 § 1 mom. 1 och 2 punkten bestäms genom förordning av statsrådet.

Bestämmelserna i 31 § 1 mom. 1 och 2 punkten styr förordningens innehåll. Med hänsyn till lagens innehåll och det syfte som framgår av dess förarbeten är det inte möjligt att bestämma den behöriga myndigheten genom en prövning som utgår från omständigheterna i det enskilda fallet. Trots ingressen till 7 § 1 mom. i miljöskyddslagen har avsikten varit att behörigheten på ett uttömmande sätt ska regleras genom förordningen.

Bland de verksamheter beträffande vilka regionsförvaltningsverket enligt 5 § i miljöskyddsförordningen är behörig nämns inte skjutbanor, utan enligt 7 § i samma förordning är det den kommunala miljöskyddsmyndigheten som är behörig att avgöra tillståndsansökningar som gäller sådana. Av denna anledning kunde en tillståndsansökan inte överföras till att behandlas av regionförvaltningsverket på den grunden att skjutbanan skulle komma att förläggas till en plats där dess verkningar skulle komma att sträcka sig över ett betydligt större område än den kommun där skjutbanan var belägen.

Miljöskyddslagen 31 § 1 mom. 1 och 2 punkten (1590/2009) och 4 mom. (13/2011)

Miljöskyddsförordningen 5 och 7 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.