9.5.2014/1515 HFD:2014:72

Terrängtrafik - Motordrivet fordon - Egendomsskydd - Europeiska människorättskonventionen - Grundlag - Markägare - Sökande - Forststyrelsen - Vägfåra för fyrhjuling

Sökandens egendomsskydd kränktes inte genom att Forsstyrelsen på ett område i dess besittning inte beviljade sökanden ett sådant markägartillstånd som behövs för att man ska få färdas med ett motordrivet fordon i terrängen.

Europeiska människorättskonventionen artikel 1 (23.101998/769, FördrS 86)

Finlands grundlag 15 § 1 och 2 mom.

Lagen om Forststyrelsen (1378/2004) 4 § 1 mom., 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten

Terrängtrafiklagen 4 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.