9.5.2014/1512 HFD:2014:71

Mervärdesskatt - Fastighetsbegreppet - Bestående/tillfällig konstruktion - Flyttbar PVC-hall - Byggtjänst - Arbetsprestation som hänför sig till markyta - Huvudsaklighetsprincipen - Omvänd skattskyldighet i byggbranschen

A Ab byggde, sålde och hyrde ut PVC-hallar med en stomme av stålfackverk. Hallarna monterades på olika sätt beroende på stommens storlek, jordmånen och användningsändamålet. De mindre hallarna förankrades med stålfotplattor och stålkilar på en jämn jord- eller asfaltyta. De större hallarna hade en gjuten betongsockel och förankrades med bultar, som vid gjutningen placerats i sockeln. Hallarna kunde lätt monteras ner och flyttas till en annan plats. Stommen och täckduken höll för 20 års användning och utgjorde tillsammans täckta, vid behov halvvarma utrymmen. När det behövdes utförde A Ab också asfaltering av den markyta som hallen krävde samt andra motsvarande arbetsprestationer.

Med hänsyn till PVC-hallarnas konstruktion och mobilitet betraktades de inte som byggnader eller bestående konstruktioner som avses i 28 § 1 mom. i mervärdesskattelagen och de arbetsprestationer som utfördes på dem inte som byggtjänster som hade samband med en fastighet på det sätt som avses i i 31 § 3 mom. 1 punkten i samma lag. Följaktligen kunde bestämmelsen i 8 c § i mervärdesskattelagen om omvänd skattskyldighet i byggbranschen inte tillämpas på de arbetsprestationer som utfördes på hallarna. Till denna del avslogs de besvär som Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt hade anfört.

De asfalteringsarbeten och andra motsvarande arbetsprestationer som var nödvändiga för PVC-hallarna var i och för sig byggtjänster som hade samband med en fastighet på det sätt som avses i 31 § 3 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen. Vid överlåtelsen av en PVC-hall kunde dessa prestationer dock inte betraktas som separata och självständiga tjänsteprestationer, utan det var fråga om en enda enhetlig prestation, som i beskattningen skulle behandlas på samma sätt som när en PVC-hall överläts färdigt monterad på platsen. Av denna anledning ansåg högsta förvaltningsdomstolen att det inte heller var fråga om försäljning av byggtjänster som avses i 31 § 3 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen när A Ab utförde asfaltering av markytan eller andra motsvarande arbetsprestationer som en del av en monteringsentreprenad som bestod av överlåtelsen av en PVC-hall, som skulle betraktas som en tillfällig konstruktion. Till denna del biföll högsta förvaltningsdomstolen A Ab:s besvär.

Förhandsavgörande för tiden 13.6.2011 - 31.12.2012.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 1 mom., 8 c § 1 mom., 28 § 1 mom. och 31 § 3 mom. 1 punkten

Unionens domstols domar i målen C-44/11, Deutsche Bank, C-497/09, C-499/09, C-501/09 och C-502/09, Borg m.fl. och C-349/96, Card Protection Plan

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.