10.1.2014/37 HFD:2014:5

Inkomstbeskattning - Riktad aktieemission till underpris - Gåva eller förvärvsinkomst

De 180 aktierna i restaurangbolaget A Ab ägdes av två makar, så att den ena ägde 100 aktier och den andra 80. A Ab hade för avsikt att ordna en riktad emission till restaurangchef B, som länge arbetat i bolagets restaurang. Vid emissionen skulle B få teckna 20 aktier i A Ab till ett pris som motsvarade ungefär 57 procent av aktiernas gängse värde. B var inte släkt med makarna. Enligt B hade de över 60-åriga makarna för avsikt att undan för undan dra ner på sin arbetsinsats i bolaget och genom aktieemissionen binda B till restaurangbolaget verksamhet.

Med hänsyn till att aktieemissionen inte skulle komma att medföra någon större förändring av makarnas ägarandelar i A Ab och att de fortfarande skulle vara majoritetsdelägare i bolaget, betraktades den förmån som B skulle få inte som en gåva som skulle gåvobeskattas, utan som förvärvsinkomst i arbetsförhållande. Förhandsavgörande. Omröstning 3 - 2.

Inkomstskattelagen 29 § 1 mom., 61 § 2 mom. och 66 § 1 mom.

Lagen om skatt på arv och gåva 1 § och 18 § 1 mom. 1 punkten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.