Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2013

Avgörandena nummersvis

202-183 182-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

29.1.2013/311 HFD:2013:18
Skattekvittning - Saneringsförfarande - Förskottsåterbäring av mervärdesskatt - Skatterest - Rättsgrund - Inledande av saneringsförfarande
28.1.2013/307 HFD:2013:17
Markanvändning och byggande - Detaljplanområde - Detaljplanbestämmelse - Plan för anläggande av ett allmänt område - Tillstånd för miljöåtgärder - Tillståndskrav - Kommunalärende
25.1.2013/300 HFD:2013:16
Rättshjälp - Rättegångsbiträdes arvode - Inlämnande av rättshjälpsbeslut och arvodesfaktura
25.1.2013/299 HFD:2013:15
I naturvårdslagen avsett förbud att förstöra och försämra föröknings- och rastplatser - Unionsrättsliga förpliktelser - I naturvårdslagen avsett tillstånd att avvika från förbud - Nordisk fladdermus - Rivning av byggnad
25.1.2013/298 HFD:2013:14
Markanvändning och byggande - Behov av undantag - Planeringsbehov som gäller strandzon - Bostadsbyggnad - Byggande som behövs för idkande av jord- och skogsbruk - Generationsväxling
25.1.2013/297 HFD:2013:13
Markanvändning och byggande - Verkställighet av plan som inte vunnit laga kraft - Bygglov - Strandgeneralplan - Behov av undantag från planeringsbehov som gäller strand - Skydd för förväntningar
23.1.2013/266 HFD:2013:12
Kommunalärende - Besvärsrätt - Part - Icke-kommuninvånare - Anbudsförfarande - Anbudsgivare
23.1.2013/263 HFD:2013:11
Gåvobeskattning - Skattelättnad vid generationsväxling - Gemensam gåva - Andel av aktier som berättigar till innehav av bolag
22.1.2013/242 HFD:2013:10
Offentlig upphandling - Förkastande av anbud - Onormalt lågt anbud
22.1.2013/241 HFD:2013:9
Handikappservice - Färdtjänst för gravt handikappade - Boendekommun - Hemkommun - Till funktionen närbelägen kommun
22.1.2013/240 HFD:2013:8
Konkurrensbegränsning - Kartell - Konkurrensbrottsavgift - Branschförbund - Branschförbunds styrelse - Branschförbunds medlemsföretag - Medlemsföretags ansvar för konkurrensbegränsning - Frist för framställning om påföljdsavgift - Dröjsmål vid behandlingen av ärende - På tjänstens vägnar beviljad gottgörelse för dröjsmål
21.1.2013/239 HFD:2013:7
Handikappservice - Serviceboende - Sluten vård - Kommun
21.1.2013/238 HFD:2013:6
Handikappservice - Serviceboende - Sluten vård - Kommun
18.1.2013/189 HFD:2013:5
Tjänstemannaärende - Gränsbevakningsväsendet - Äldre gränsbevakare - In- och utresekontrollörs uppgift - Förflyttning till uppgifter som underhållsmontör - Uppgift av lägre svårighetsgrad - Ändamålsenligt ordnad tjänstgöring
15.1.2013/139 HFD:2013:4
Fastighetsskatt - Skatteplikt - Äganderätt - I utsökningslagen avsett arrangemang som lämnas utan avseende
15.1.2013/138 HFD:2013:3
Beskattning av personlig inkomst - Kapitalinkomst av skogsbruk - Skogsavdrag - Delägare i skogssammanslutning - Försäljning av andel i sammanslutning
14.1.2013/123 HFD:2013:2
Offentlig upphandling - Tillämpningsområde - Marknadsdomstolens behörighet - Försvarsupphandling - Militärt bruk - Statens säkerhetsintressen - Svängbord - Unionens domstols dom
8.1.2013/65 HFD:2013:1
Förskottsuppbörd - Förhandsavgörande - Förskottsinnehållning och arbetsgivares socialskyddsavgift - Advokatbyrå - Konsultavtal - För viss tid inhyrd verkställande direktör - Lön - Ersättning för arbete
Avgörandena nummersvis

202-183 182-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.