16.12.2013/3921 HFD:2013:197

Handikappservice - Personlig assistans - Ögonbottendegeneration - Blindhet på ena ögat - Åldersrelaterad sjukdom

En person hade genom en olyckshändelse på 1960-talet blivit blind på högra ögat. Senare hade ögonbottendegeneration av så kallad våt typ uppstått i hans vänstra öga. De kommunala myndigheterna hade avslagit hans ansökan om personlig assistans med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp (handikappservicelagen). Avslaget hade motiverats med att de funktionshinder som ögonbottendegeneration medför typiskt är åldersrelaterade och därför inte medför rätt till personlig assistans enligt handikappservicelagen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att personens behov av personlig assistans berodde på att hans synförmåga kraftigt försvagats. Trots att försvagningen av synen på vänstra ögat berodde på en ålderrelaterad sjukdom, grundade sig sökandens behov av assistans inte huvudsakligen på denna sjukdom, eftersom synen på hans högra öga gått förlorad redan genom olyckshändelsen på 1960-talet. När det gällde att ordna personlig assistans betraktades ändringssökanden som en sådan gravt handikappad person som avses i 8 c § 3 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Lagen om service och stöd på grund av handikapp 3 §, 8 § 2 mom. samt 8 c § 1 och 3 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.