12.12.2013/3878 HFD:2013:195

Beskattning av personlig inkomst - Allmänt skattskyldig i Finland - Förlust från överlåtelse av fastighet i EU-stat - Skatteavtal - Undantagandemetoden

En skattskyldig, som var allmänt skattskyldig i Finland, fick inte vid beskattning av överlåtelsevinster i Finland dra av en förlust som uppstått vid överlåtelse av en i Frankrike belägen fastighet, då en vinst från en motsvarande försäljning skulle ha varit skattefri i Finland, enligt det gällande skatteavtalet. Skatteåret 2004.

Fördraget om Europeiska unionens funktionsssätt (FEUF) artiklarna 63 och 65

Inkomstskattelagen 45 § och 50 § 1 mom.

Lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning 6 § 1 mom.

Avtalet mellan Republiken Finlands regering och Republiken Frankrikes regering för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet samt kringgående av skatt

Unionens domstols dom C-322/11

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.