5.12.2013/3828 HFD:2013:190

Körtillstånd för taxiförare - Lämplighet som taxiförare - Brott - Frihetsstraff - Fem år lång granskningsperiod - Livsstil och personliga egenskaper

En polisinrättning hade 25.3.2013 avslagit en taxiförares ansökan om ett körtillstånd som avses i lagen om yrkeskompetens för taxiförare. Beslutet hade motiverats med att sökanden till följd av allvarlig kriminell belastning inte till sina personliga egenskaper var lämplig som taxiförare. Sökanden hade konstaterats under åren 1994 - 2005 ha gjort sig skyldig till olika brott. År 2007 hade han dömts till ett fängelsestraff om 1 år och 8 månader.

I 9 § 2 mom. i lagen om yrkeskompetens för taxiförare föreskrivs bland annat när en sökande inte anses lämplig som taxiförare av den anledningen att han eller hon har gjort sig skyldig till brott. I de situationer som avses i 1 - 4 punkterna i nämnda 2 mom. beaktas de brott som sökanden har begått under högst fem år före ansökan. Enligt 5 punkten i samma moment anses sökanden inte vara lämplig som taxiförare om han på basis av uppgifter i polisens register i övrigt genom sitt agerande visat att han eller hon med hänsyn till sina levnadsvanor eller personliga egenskaper är uppenbart olämplig som taxiförare.

Under de fem år som föregått ansökan hade sökanden inte gjort sig skyldig till sådana brott som avses i 9 § 2 mom. 1 - 4 punkten i lagen om yrkeskompetens för taxiförare. Med hänsyn till att denna femårstid i lagen uttryckligen föreskrivs som granskningsperiod, kunde tidigare begångna brott inte betraktas som grunder att anse att sökanden genom sitt agerande visat att han eller hon med hänsyn till sina levnadsvanor eller personliga egenskaper var uppenbart olämplig som taxiförare. När det av polisinrättningens beslut eller handlingar inte heller framgick andra grunder att åberopa 5 punkten, upphävdes förvaltningsdomstolens och polisinrättningens beslut och ärendet återvisades till polisinrättningen för att där handläggas på nytt.

Lagen om yrkeskompetens för taxiförare 9 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.