22.11.2013/3632 HFD:2013:180

Utlänningsärende - Avvisning - Hinder för avlägsnande av en person ur landet - Så kallat tekniskt hinder - Utredning av hinder - Tillfälligt uppehållstillstånd - Irak

Enligt 51 § 1 mom. i utlänningslagen beviljas en utlänning som befinner sig i Finland tillfälligt uppehållstillstånd om ett tekniskt hinder för avlägsnande medför att det faktiskt är omöjligt att avlägsna honom eller henne ur landet. Huruvida en sådan förutsättning för tillfälligt uppehållstillstånd existerar kan visserligen utredas utan att ett verkställbart avvisningsbeslut behöver föreligga. Om migrationsverket när det står i beråd att fatta ett beslut om avvisning inte har någon särskild orsak att utgående från handlingarna i ärendet eller landinformation misstänka att det finns ett sådant tekniskt hinder, behöver migrationsverket dock inte före beslutet särskilt utreda om det finns faktiska möjligheter att avlägsna personen ur landet. I detta sammanhang är det också skäl att notera att det i normalfallet är verkställighetsmyndigheterna, det vill säga polisen, som efter att ett avvisningsbeslut har vunnit laga ska utreda om finns möjligheter att avvisa personen i fråga.

Utlänningslagen 51 § 1 mom. 1 mom.

Jfr HFD 2013:78

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.