19.11.2013/3593 HFD:2013:178

Inkomstbeskattning - Avdrag av förluster - Ägarväxling - Tillstånd att dra av förluster - Inbördes fastighetsbolag

A Ab var ett inbördes fastighetsbolag, för vilket i beskattningen hade fastställts förlust för åren 2002 - 2006. Hela aktiestocken i A Ab hade sålts år 2007. Förlusterna kunde således inte dras av utan ett sådant tillstånd som avses i 122 § 3 mom. i inkomstskattelagen.

A Ab anförde att bolaget kommer att fortsätta sin verksamhet efter ägarväxlingen och att avdrag av förlusterna är nödvändigt för att bolaget ska kunna fortsätta sin verksamhet. HFD ansåg att det inte är skäl att behandla ett fastighetsbolag annorlunda än andra samfund när det gäller tillstånd att dra av förluster. I saken hade inte framgått sådant som tydde på att förlusterna skulle ha blivit handelsvaror. Det skulle anses att A Ab hade anfört sådana särskilda skäl för att få dra av förlusterna som avses i 122 § 2 mom. i inkomstskattelagen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.