31.10.2013/3424 HFD:2013:172

Skjutvapen - Ne bis in idem - Fängelsestraff - Människorättskonventionen - Brottmål - Allmän säkerhet - Lämplighet - Innehavstillstånd - Återkallande av tillstånd - Grovt rattfylleri

A hade för grovt rattfylleri dömts till villkorligt fängelsestraff, dagböter och tidsbestämt körförbud. Med hänvisning till att A hade gjort sig skyldig till grovt rattfylleri hade polisinrättningen med stöd av bland annat 67 § 2 mom. 1 punkten i skjutvapenlagen återkallat A:s innehavstillstånd för skjutvapen och gasvapen.

Båda påföljderna gällde samma gärning och grundade sig på bedömning av A:s uppträdande. Återkallande av tillstånd att inneha skjutvapen var dock inte avsett att utgöra ett straff eller en påföljd med karaktär av straff för en bestämd gärning som tillståndshavaren hade gjort sig skyldig till. Avsikten med möjligheten att återkalla tillstånden var att upprätthålla allmän säkerhet. När myndigheten återkallade ett tillstånd att inneha skjutvapen gjorde man ingen bedömning av hur klandervärd gärningen i sig var, utan bedömde om gärningsmannen efter gärningen fortfarande uppfyllde de i skjutvapenlagen föreskrivna förutsättningarna för tillståndet, vilka syftade till att garantera allmän säkerhet.

Polisinrättningens beslut hade grundat sig framför allt på bedömningen att grovt rattfylleri hos gärningsmannen visar likgiltighet för andras säkerhet. Återkallandet av innehavstillståndet var ingen påföljd av straffkaraktär för framförande av fordon i berusat tillstånd. Det straff som A dömts till för grovt rattfylleri hindrade inte återkallande av A:s innehavstillstånd för skjutvapen. Principen ne bis in idem blev inte tillämplig i fallet.

Europeiska människorättskonventionen, 7:e tilläggsprotokollet, artikel 4

Finlands grundlag 22 §

Skjutvapenlagen 67 § 2 mom. 1 och 4 punkten

Europeiska människorättsdomstolens dom Engel v. Nederländerna 8.6.1976

Europeiska människorättsdomstolens dom Tre Traktörer AB v. Sverige 7.7.1989

Europeiska människorättsdomstolens dom Manasson v. Sverige 8.4.2003

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.