31.10.2013/3423 HFD:2013:171

Handikapptjänster - Gravt handikappad - Personlig assistans - Lön till personlig assistent - Kommun - Ställföreträdande arbetsgivare - Arbetsgivares skyldigheter - Iakttagande av lag - Utländsk assistent utan uppehållstillstånd - Annullering av ersättning för viss tid - Rättsprinciperna inom förvaltningen

Enligt ett beslut av kommunens socialdirektör hade en gravt handikappad person fått ersättning för de kostnader som hon hade för avlöning av en personlig assistent, som var en utländsk person. Enligt det system för löneräkning och löneutbetalning som tillämpades i kommunen betalade kommunen lönen direkt till den anställda assistenten. När det framgick att assistenten inte hade uppehållstillstånd eller på någon annan grund rätt att uppehålla sig och arbeta i Finland, fattade socialdirektören ett nytt beslut, med vilket den beviljade ersättningen annullerades för en månad.

Det gällde att avgöra om kommunen hade rätt att annullera ersättningen för redan utförd assistans, när man också tog hänsyn till att det fanns särskilda sanktioner för brott mot bestämmelserna i utlänningslagen.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att kommunen i sina utbetalningsbeslut inte kunde underlåta att ta hänsyn till om den gravt handikappade arbetsgivaren fullgjorde sina skyldigheter som arbetsgivare eller inte. På vilket sätt kommunen kunde ingripa om så inte skedde skulle avgöras från fall till fall och med hänsyn till de rättsprinciper inom förvaltningen som avses i 6 § i förvaltningslagen. Kommunens åtgärder fick inte vara uppenbart oskäliga i förhållande till arbetsgivarens försummelser. Under de förhållanden som det var fråga om i det aktuella fallet var det inte uppenbart oskäligt att kommunen annullerade ersättningen för en månad. (Omröstning 7 - 1).

Lagen om service och stöd på grund av handikapp 8 § 2 mom., 8 d § 2 mom. 1 punkten och 3 mom. (981/2008).

Utlänningslagen 73 § 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.