17.10.2013/3291 HFD:2013:166

Markanvändning och byggande - Bygglov - Ändring av användningsändamål - Byggförbud - Behov av undantag

Bygglov hade beviljats för ändring av en butikslokal i första våningen av ett bostadshus till samlingslokal. Rätten att använda butikslokalen som samlingslokal var tidsbestämd. På området gällde byggförbud för ändring av detaljplan.

Vid bedömning av huruvida undantag från byggförbudet behövdes för ombyggnaden saknade det betydelse att byggnadens fasad, konstruktion eller användningsändamål enligt den på området gällande detaljplanen inte skulle komma att ändras genom ombyggnaden. Behovet av undantag var inte heller beroende av huruvida ombyggnaden vid en förhandsbedömning kunde anses ha särskild inverkan på markanvändningen eller miljön. Sistnämnda omständigheter skulle bedömas vid prövningen av ansökan om undantag.

Bygglov borde således inte ha beviljats utan undantag från det på området gällande byggförbudet.

Markanvändnings- och bygglagen 53 § 1 mom., 125 § 3 och 4 mom., 135 § 2 mom. och 171 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.