10.10.2013/3221 HFD:2013:162

Grundläggande utbildning - Särskilt stöd - Personligt biträde - Förvaltningsbesvär - Ordning i vilken ändring ska sökas - Regional förvaltningsdomstol - Regionförvaltningsverk

Bildningsdirektören i en kommun hade beslutat att en elev skulle få sådant särskilt stöd som avses i 17 § i lagen om grundläggande utbildning. Stödet skulle bestå av specialundervisning och annat stöd enligt lagen om grundläggande utbildning. Samtidigt hade bildningsdirektören beslutat att eleven inte skulle få ett personligt biträde.

Enligt 42 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning söks ändring i ett beslut som gäller anordnande av särskilt stöd genom besvär hos regionförvaltningsverket. Bildningsdirektören hade till sitt beslut fogat en besvärsanvisning enligt vilken ändring i beslutet fick sökas hos regionförvaltningsverket. Elevens föräldrar hade anfört besvär hos regionförvaltningsverket, som hade överfört besvären till den regionala förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen hade avvisat besvären på den grunden att den inte hade behörighet att pröva dem.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att med hänsyn till 42 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning skulle ändring i ett beslut som gällde personligt biträde sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Detta gällde trots att beslutet om beviljande av biträde hade fattats i anslutning till beslutet om särskilt stöd.

Eftersom förvaltningsdomstolen inte hade prövat besvären, skulle dess beslut upphävas och ärendet återvisas till förvaltningsdomstolen för ny handläggning.

Lagen om grundläggande utbildning 17 § 1 och 2 mom., 31 § samt 42 § 1 mom. och 2 mom. 2 punkten.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.