9.10.2013/3181 HFD:2013:161

Myndighets besvärsrätt - Polisinrättning - Körrätt - Körförbud - Ordningsbot - Skuld

En polisinrättning hade meddelat en innehavare av körrätt körförbud sedan han, enligt uppgifterna i fordonstrafikregistret, under ett års tid vid framförandet av motordrivet fordon hade gjort sig skyldig till tre gärningar med anledning av vilka han förelagts ordningsbot. Den regionala förvaltningsdomstolen upphävde polisinrättningens beslut om körförbud med hänvisning till att körrättsinnehavaren hade visat att han varit oskyldig till en av de gärningar med anledning av vilka han förelagts ordningsbot. Polisinrättningen hade rätt att överklaga den regionala förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen. Omröstning 5 - 3.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde den regionala förvaltningsdomstolens beslut och återvisade ärendet till polisinrättningen för att den skulle bestämma vilken tid körförbudet skulle gälla. Frågan huruvida ett ordningsbotsbeslut som vunnit laga kraft och lagts till grund för meddelande av körförbud är riktigt eller inte prövas inte i förvaltningsförfarande eller förvaltningsprocess. Omröstning 6 - 2.

Förvaltningsprocesslagen 6 §

Vägtrafiklagen 106 a §

Körkortslagen 64, 65 och 66 §

Lagen om ordningsbotsförfarande 13 b § 1 mom., 13 f § 1 mom. och 13 h § 2 mom.

Polislagen 1 §

Se även HFD 9.10.2013 liggare 3182.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.