9.10.2013/3178 HFD:2013:159

Kommunalbesvär - Överklagbarhet - Faktisk förvaltningsåtgärd - Besvärsförbud - Besvärsmyndighet - Undervisnings offentlighet - Begränsning av rätten att följa undervisning

Rektorn för en grundskola hade med stöd av 19 § i lagen om grundläggande utbildning begränsat en persons rätt att följa lektionerna i rektorns skola. En sådan begränsning var inte ett i lagen om grundläggande utbildning avsett ärende som gällde ett barn och i vilket ändring fick sökas enligt 42 § i lagen om grundläggande utbildning. Personen kunde begära omprövning av rektorns beslut genom att med stöd av kommunallagen framställa ett rättelseyrkande och sedan söka ändring i beslutet genom kommunalbesvär hos förvaltningsdomstolen. Rätten kunde begränsas endast för en viss tid.

Lagen om grundläggande utbildning 19 och 42 §

Kommunallagen 89 och 90 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.