2.9.2013/2678 HFD:2013:138

Mervärdesskatt - Skatt som får dras av - Rätt till avdrag - Köpare av vara - Skattegrund - Vederlag - Transporttjänst - Samarbetsavtal om transporter - Bränsle

För att ordna sina kunders varutransporter anlitade A Ab såväl inhemska som utländska transportföretagare (åkare), med vilka A Ab hade avtal. Åkarna hade möjlighet att till sitt förfogande få ett betalkort som ett bränsleföretag hade beviljat A Ab och med vilket åkaren fick tanka bränsle på bensinstationer i Finland och utomlands, men enbart när fordonet användes för A Ab:s räkning. Bränslefakturan, som uppfyllde innehållskraven, överlämnade bränsleförsäljaren uteslutande till A Ab, som svarade för samtliga kostnader för överlåtelsen av detta bränsle. Enligt samarbetsavtalet minskades det månatliga, på antalet körkilometer och gällande tariff för varutransporter baserade vederlaget till åkaren med ett belopp som motsvarade kostnaden för det bränsle som A Ab köpt.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att A Ab anskaffade bränslet för sin egen rörelse. Med stöd av 102 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen hade A Ab rätt att dra av den finska mervärdesskatten i de fakturor som bränsleförsäljaren utställt på A Ab.

Kostnaderna för det bränsle som A Ab skaffat skulle inte inräknas i skattegrunden för den skatt som med stöd av 9 § 1 mom. i mervärdesskattelagen skulle betalas för varutransporttjänster som A Ab med stöd av ett ovan nämnt avtal köpt av en utländsk åkare.

Förhandsavgörande för tiden 1.7.2010 - 31.12.2011.

Omröstning 3 - 2.

Mervärdesskattelagen 9 § 1 mom., 18 § 1 mom., 73 § 1 mom. och 102 § 1 mom. 1 punkten
Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artikel 14.1 och 73

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.