26.8.2013/2624 HFD:2013:137

Förskottsuppbörd - Förhandsavgörande Skattefria ersättningar för resekostnader - Arbetsgivarens stadigvarande verksamhetsställe - Arbetsplats - Ögonläkare - Optikerkedja

Ögonläkaren A hade som anställd hos B Ab, som han ägde, under sammanlagt 138 arbetsdagar företagit resor från den ort där han bodde till optikerkedjan C Ab:s affärer i sex andra kommuner. Enligt B Ab:s samarbetsavtal med optikerkedjan tillhandahöll ögonläkaren patienterna läkartjänster, bestämde självständigt sitt arvode och fakturerade arvodet via optikeraffärerna. Optikerkedjan ställde till B Ab:s ögonläkares förfogande mottagningsrum med behövlig utrustning och assisterande personal, förde patientjournalerna samt inkasserade betalningen och redovisade den till B Ab.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att optikerkedjans på olika orter belägna affärer skulle betraktas som B Ab:s stadigvarande verksamhetsställen. De mottagningsrum som fanns på A:s boendeort skulle betraktas som A:s primära egentliga arbetsplatser och de övriga mottagningsrummen som A:s sekundära arbetsplatser. Eftersom de resekostnadsersättningar som betalades till A för resorna till dessa sekundära arbetsplatser således var skattefri inkomst för A, skulle B Ab inte verkställa förskottsinnehållning vid utbetalningen av dessa ersättningar. Förhandsavgörandet var i kraft till 21.12.2011

Lagen om förskottsuppbörd 13 §, 15 § och 45 §
Inkomstskattelagen 71, 72, 72 a, 72 b och 72 c §
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2011 (1313/2010)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.