21.8.2013/2561 HFD:2013:133

Vattentjänster - Vattentjänstverk - Godkännande av verksamhetsområde - Avloppsnät - Behovet av vattentjänster i verksamhetsområdets olika delar

Kommunfullmäktige hade godkänt en ändring av verksamhetsområdet för kommunen A:s eget avloppsverk. Ändringen utvidgade verksamhetsområdet och gällde ett område som i och för sig i sin helhet skulle anses utgöra ett sådant område som avsågs i 7 § i lagen om vattentjänster. Kommunens avloppsverk kunde anses vara kapabelt enligt 8 § 2 mom. i lagen om vattentjänster att på hela området sköta de vattentjänster som det ansvarar för på ett ekonomiskt och ändamålsenligt sätt, med beaktande av de syften som anges i 1 § i lagen om vattentjänster.

Vattenandelslaget B hade redan verksamhet på en del av det utvidgade området, men det hade inte godkänts ett verksamhetsområde för andelslaget. De fastigheter som var belägna inom andelslagets ledningsnät hade därför ingen skyldighet eller rättighet att ansluta sig enligt det som föreskrivs i 10 § i lagen om vattentjänster. Kommunen hade dock varit medveten om vattenandelslagets planer och åtgärder för att bygga ett avloppsnät. Kommunen hade inte beaktat vattenandelslaget B:s faktiska verksamhet då den bedömde om det fanns ett behov för kommunens avloppsverk på området. Beträffande det område som överklagandet gällde baserade sig beslutet inte på tillräckliga utredningar i syfte att bedöma grunderna enligt 8 § 3 mom. i lagen om vattentjänster och inte heller i övrigt på tillräcklig hänsyn till sådana planeringssynpunkter som framgår av 5 § i lagen om vattentjänster. Beslutet skulle upphävas till denna del.

Lagen om vattentjänster 1 §, 5 §, 6 § 2 mom., 7 §, 8 § och 32 § 3 mom.

Kommunallagen 90 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.