21.8.2013/2560 HFD:2013:132

Vattentjänster - Vattentjänstverk - Godkännande av verksamhetsområde - Överlappande verksamhetsområden - Vattenledningsnät och avloppsnät

Kommunstyrelsen hade med samma beslut godkänt verksamhetsområden för flera vattentjänstverk så att det för vattenandelslaget A hade godkänts ett verksamhetsområde för vattenledningsnätets del och för andelslaget B för avloppsnätets del. Vattenandelslaget A:s och vattentjänstverket B:s verksamhetsområden överlappade varandra på vattenandelslaget A:s verksamhetsområde. Vattenandelslaget A yrkade att beslutet om att godkänna dess verksamhetsområde även borde ha gällt avloppsnätet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att kommunstyrelsen hade haft rätt att besluta att det på samma område skulle finnas två olika vattentjänstverks verksamhetsområden, då vattentjänstverken hade hand om vattenledningsnätet och avloppsnätet separat. Vattenandelslaget A, som hade haft verksamhet på området tidigare och som hade hand om distributionen av hushållsvatten, hade inte med stöd av sin faktiska verksamhet förtur att få godkänt ett verksamhetsområde som också skulle omfatta avloppsnätet.

Lagen om vattentjänster 5 §, 8, 32 § 3 mom.

Kommunallagen 90 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.