12.7.2013/2372 HFD:2013:127

Grundläggande utbildning - Elevantagning - Skyldighet att ordna utbildning - Uppsägning av skolplats - Biträde - Kostnadsansvar - Omhändertaget barn - Kommun - Gränskommun - Sverige

Kommunen Y hade antagit A, som omhändertagits av social- och hälsovårdsnämnden i K kommun, till elev i sin grundskola som en elev som avses i 28 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning, det vill säga elev som inte är bosatt i kommunen. Kommunen Y var således ansvarig för att A fick tillgång till sådana tjänster som avses i 31 § i lagen om grundläggande utbildning. I saken hade utretts att A behövde en assistent som stöd för sin skolgång. Bildningsnämnden i kommunen Y kunde inte besluta säga upp A:s skolplats genom att hänvisa till att kommunen Y och staden K var oense om hur assistentfrågan skulle ordnas. Kommunernas tvist om betalningsansvaret kunde avgöras i en särskild process, i den ordning som föreskrivs för förvaltningstvistemål.

Lagen om grundläggande utbildning 4 § 1 mom., 28 § 2 mom. och 31 §
Barnskyddslagen 16 b § 1 och 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.