3.7.2013/2268 HFD:2013:124

Överlåtelseskatt - Skattefrihet för första bostad - Tidigare äganderätt till bostad - Jordlegoavtal - Inlösen av tomt

A hade tillsammans med sin make B år 1999 arrenderat en tomt av kommunen. På tomten hade markarna uppfört ett egnahemshus, som de från 20.11.2009 hade använt som sin stadigvarande bostad. År 2009 hade A och B med ett 4.11.2009 undertecknat köpebrev köpt tomten av kommunen. Vid köpetidpunkten hade A således ägt hälften av en sådan bostadsbyggnad som avsågs i 11 § 1 mom. 3 punkten. När man beaktade den tid av cirka tio år som hade förflutit mellan det att bostadsbygganden uppfördes och togs i bruk och det att makarna köpte tomten, ansågs förvärvet av tomten och byggnaden inte i sak och tid utgöra en sådan första bostad att villkoren i 11 § 1 mom. 1 och 3 punkten i lagen om överlåtelseskatt skulle anses vara uppfyllda för tomtens vidkommande. Köpet av tomten 4.11.2009 skulle betrakats som en sådan av förvärvet av bostadshuset oberoende överlåtelse, för vilken A skulle betala överlåtelseskatt. Omröstning 4-1.

Lagen om överlåtelseskatt 1 §, 4 § 1 mom. och 11 § 1 mom. 1 och 3 punkten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.