28.6.2013/2209 HFD:2013:118

Paketresa - Paketreserörelse - Resor för utbytesstuderande - Näringsidkare - Ideell förening - Register över paketreserörelser - Skyldighet att låta registrera sig - Konsumentskydd

En ideell förening som ordnade utbytesstudier för studerande betraktades som en sådan i lagen om paketresor avsedd näringsidkare som enligt lagen om paketresor var skyldig att låta registrera sig i Konkurrens- och konsumentverkets register över paketreserörelser.

Lagen om paketresor (1079/1994) 1 § och 2 § 1 och 4 mom.
Lag om paketreserörelser (939/2008) 1 § 1 mom., 2 §, 3 § 1 punkten, 4 § 1 mom., 5 § 1 mom., 9 § 1 mom., 14 § 1 mom. samt 15 § 1 och 4 mom. Konsumentskyddslagen (38/1978) 1 kap. 5 § (16/1994)
Direktivet 90/314/EEG, artiklarna 2.2 och 7

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.