27.6.2013/2197 HFD:2013:117

Beskattning av personlig inkomst - Skattepliktig kapitalinkomst - Överlåtelsevinst - Överlåtelseförlust - Överlåtbar warrant - Icke-listad warrant

A hade för avsikt att köpa warranter som en tysk bank hade satt i omlopp på den finska marknaden. Warranterna var överlåtbara och kunde upptas på lista för offentlig handel. I detta fall hade warranterna dock inte listats. Om A vid handel med warranterna fick en avkastning som översteg premien, var överskottet sådan skattepliktig överlåtelsevinst som avses i 45 § i inkomstskattelagen . Om warranten förföll eller A fick en avkastning som understeg premien, uppstod för A förlust av anskaffningsvärde. Denna förlust var sådan förlust som avses i 50 § 1 mom. och 3 mom. 3 punkten i inkomstskattelagen. Förhandsavgörande för skatteåret 2012. Omröstning 3-2.

Inkomstskattelagen 45 § och 50 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.