27.6.2013/2164 HFD:2013:115

Mervärdesskatt - Omvänd skattskyldighet i byggbranschen - Annan än tillfällig försäljning av byggtjänster - Värmecentral

A Ab sålde värmecentraler för produktion av ång- eller värmeenergi bland annat så, att i leveransen av värmecentralen förutom apparatur och komponenter även ingick en skyddsbyggnad, som A Ab:s montörer eller underleverantörer uppförde på en grund som kunden färdigställt. Skyddskonstruktionernas andel av priset för hela leveransen var cirka 5-10 procent.

Skyddsbyggnaderna skulle betraktas som sådana byggnader eller bestående konstruktioner som avses i 28 § i mervärdesskattelagen och uppförandet av byggnaderna som sådana byggtjänster som avses i 31 § 3 mom. 1 punkten i samma lag. Frågan var huruvida A Ab genom försäljningen av värmecentralanläggningar skulle anses bedriva annan än tillfällig försäljning av byggtjänster så som avses i 8 c § i mervärdesskattelagen. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att den andel som byggtjänsterna representerade av värmecentralleveransen visserligen var anspråkslös, men att det avgörande var att byggtjänsterna för uppförandet av skyddsbyggnaderna tillhandahölls regelbundet såsom en del av bolagets ordinarie rörelse och huvudsakliga verksamhetsområde. A Ab kunde inte anses tillhandahålla byggtjänster endast i undantagsfall eller enskilda fall, varför A Ab ansågs vara en i 8 c § i mervärdesskattelagen avsedd näringsidkare som annars än tillfälligt säljer byggtjänster.

Företagsskattebyråns förhandsavgörande för tiden 1.12.2011 - 31.12.2012.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 1 mom., 8 c § 1 mom., 28 § 1 och 2 mom. samt 31 § 3 mom. 1 punkten
Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112, artikel 199

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.