25.6.2013/2134 HFD:2013:114

Överlåtelseskatt - Värdepappersbegreppet - Kapitallån - Ränta - Rörelsevinstprocent

Räntan på kapitallån bestämdes så, att för låneperioderna under det första, andra, tredje och fjärde året betalades ränta på lånet enligt en räntesats som vid ränteperiodens början var 12 månaders euribor ökad med fyra procentenheter. För låneperioderna under det femte året och åren därefter betalades ränta på lånet enligt en räntesats som motsvarade 12 månaders euribor ökad med fyra procentenheter, om gäldenärsbolagets rörelsevinst enligt det senaste fastställda bokslutet understeg 10 procent av omsättningen, och ökad med sex procentenheter, om gäldenärsbolagets rörelsevinst enligt det senaste fastställda bolaget utgjorde 10 procent av omsättningen eller var större än så. De skuldebrev som utställts på dessa kapitallån kunde inte betraktas som sådana i 17 § 1 mom. 3 punkten i lagen om överlåtelseskatt avsedda värdepapper för vilka räntan bestäms enligt resultatet eller dividendens storlek eller vilka berättigar till del i årsvinsten eller överskottet. Överlåtelseskatt skulle således inte betalas för överlåtelse av äganderätten till skuldebreven.

Lagen om överlåtelseskatt 17 § 1 mom. 3 punkten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.