20.6.2013/2103 HFD:2013:112

Kommunalval - Jäv - Medlem av valnämnd - Medlem av centralvalnämnd - Inverkan på valresultatet

Förvaltningsdomstolen hade ansett att kommunalvalet hade verkställts i felaktig ordning, då medlemmar och ersättare i valnämnden trots jäv hade deltagit i den preliminära rösträkningen och en medlem av centralvalnämnden trots jäv hade deltagit i kontrollräkningen och räkningen av förhandsrösterna från vissa röstningsområden. Förvaltningsdomstolen ansåg att felet till sin karaktär var sådant att valresultatet inte kunde rättas och bestämde att nyval skulle utlysas.

Kommunstyrelsen överklagade förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen, som synade de vid kommunalvalet ingivna röstsedlarna särskilt med tanke på de påpekanden som ändringssökandena framfört i sina besvär i förvaltningsdomstolen.

I sitt beslut konstaterade högsta förvaltningsdomstolen att med hänsyn till valnämndernas ställning och i vallagen föreskrivna uppgifter samt även den omständigheten att antalet röstande och antalet röstsedlar inte stod i strid med varandra, innebar den omständigheten att i valnämndens arbete hade deltagit personer som även var uppställda som kandidater i kommunalvalet inte en sådan lagstridighet som avses i 103 § 1 mom. i vallagen. Förvaltningsdomstolen borde därför inte ha beslutat att nyval skulle utlysas.

I centralvalnämndens arbete hade deltagit en person vars make hade varit uppställd som kandidat i kommunalvalet.

Med hänsyn till att centralvalnämnden fattar slutliga beslut om vilka röstsedlar som godkänns och vilka som förklaras ogiltiga, utför kontrollräkningen av rösterna och fastställer valresultatet, var det motiverat att anse att en person vars make var uppställd som kandidat i valet inte kunde delta i centralvalnämndens arbete, åtminstone inte i kontrollräkningen av rösterna, vilket hade skett i det fall som besvären gällde. Centralvalnämnden hade således vid uträkningen och fastställandet av valresultatet förfarit lagstridigt på det sätt som avses i 103 § 2 mom. i vallagen. Centralvalnämndens förfarande hade dock inte inverkat på valresultatet, som således inte skulle rättas. Centralvalnämndens beslut, med vilket valresultatet fastställts, förblev i kraft.

Vallagen 13 §, 15 §, 78 §, 84 § 1 mom. 2 punkten, 87 § 1 mom., 101 § och 103 §
Kommunallagen 52 § 2 mom.
Förvaltningslagen 27 §, 28 § och 30 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.